Harmonogram činností rehabilitačného strediska (RS) Delfín

 

zima/jar 2020

 

 

podľa priebežného plánovania * činností RS v prevádzkovej dobe pre klientov pondelok – štvrtok od 7:00 do 15:00 hod., piatok od 7:00 do 14:00 hod., sobota – nedeľa zatvorené

 

 

 

                            dopoludnia                             popoludní

 

 

 

Pondelok             tvorivé dielne                                       voľnočasové aktivity

 

zvyšovanie gramotnosti                         práca s multimédiami

 

pamäťové cvičenie

 

 

 

Utorok                     relaxačné cvičenie                                 voľnočasové aktivity

 

                                   cudzí jazyk                                           relaxačné aktivity

 

                                   sedenie so psychológom                        

 

 

 

Streda                      skupinové  sedenia                               voľnočasové aktivity

 

                                   zvyšovanie gramotnosti                         pamäťové cvičenia

 

                                   tvorivé dielne                                      

 

 

 

Štvrtok                    studená kuchyňa                                   relaxačné aktivity

 

                                   upratovanie RS                                     aktivity mimo RS

 

                                   cudzí jazyk

 

 

 

Piatok                      práca s multimediami                             aktivity mimo RS

 

skupinové relaxácia                               voľnočasové aktivity                

 

 

 

 

 

 

 

raňajky

posedenie pri čaji a káve, určenie programu daného dňa, účasť klientov je dobrovoľná (klient môže aktivity zmeniť aj počas dňa)

 

 

obedy

odporúčame doniesť si obed (od cca 11:30 do cca 12:30), možnosť stravovania vo výdajni obedov

 

 

prestávky

priebežné medzi jednotlivými aktivitami, podľa potrieb klientov

 

 

aktivity mimo RS

výlety (turisticky nenáročné), exkurzie a voľnočasové aktivity podľa dohody, počasia a záujmu klientov

 

 

 

skupinové sedenia

podľa témy (skupinovú terapiu určuje sociálny pracovník)

 

 

voľnočasové aktivity

klient spravuje svoj voľný čas - zmysluplné trávenie voľného času v rámci aktivít RS

 

 

relaxačné aktivity

športové a spoločenské hry, v priestoroch zariadenia aj v exteriéry (napr. tenis, bowling, minigolf a petang podľa počasia) - sponzorsky za spoluúčasti OZ a klientov RS

 

 

studená kuchyňa

nevarené, rýchlo pripraviteľné jedlá, podľa vzájomnej dohody

 

 

 

 
             

 

 

 

 

podľa priebežného plánovania * v prípade celodenných aktivít mimo RS a záujmu väčšiny klientov (bežne utorok – štvrtok a podľa počasia) ako napríklad opekačka, spoločenská akcia, návšteva spriateleného združenia, návšteva výstavy/múzea a pod. fakultatívny výlet, rekreačná turistika, prechádzky do okolia a na akcie v blízkom okolí

 

 

 

Mgr. Andrej Margóč, zodpovedný zástupca

2020  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin