image1 image2 image3 image3

Vítame Vás na naších stránkach.

Priatelia, Delfíňaci a klienti RS Delfín je v činnosti v obmedzenom režime! V prípade potreby/otázok nás kontaktujte na kontaktoch Delfína.

Vzhľadom na uvedenú hrozbu Vás týmto žiadame o dôsledne dodržiavanie opatrení Ústredného krízového štábu SR! a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zariadenie ako rehabilitačné stredisko Delfín je v Banskobystrickom samosprávnom kraji unikátom. Vzniklo z potreby a požiadaviek ľudí trpiacich psychickými ochoreniami a je tu od svojho vzniku pre nich. Vzniklo ako priamý dôsledok neexistencie podobného zariadenia riešením v svojpomoci. Vďaka týmto danostiam a tendenciám rozširovania sa psychických ochorení v spoločnosti je nezastupiteľnou súčasťou sociálnych služieb v meste Zvolen, ako aj v samostatnom kraji.

Poslaním rehabilitačného strediska Delfín je starostlivosť o klientov sociálnej služby tak, aby zachovávala ich práva na sebaurčenie, samostatnosť, umožnila im dôstojne žiť, nachádzať možnosť sebarealizácie v spoločnosti a zároveň prekonávať prekážky každého dňa. Našou víziou je, aby klient od nás odchádzal vyrovnanejší, posilnený vo svojich schopnostiach a lepšie vybavený pre praktický život a to vďaka kvalitne poskytovaným službám. 

Facebook

 

USMERNENIE COVID-19

 

Postup v Rehabilitačnom stredisku Delfín (RSD)  v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 v zariadení RSD.

Zodpovedný zástupca, alebo ním poverená osoba v prípade zistenia ochorenia COVID-19 u klienta, príbuzného klienta, osoby žijúcej s klientom, osoby v blízkom kontakte s klientom, zamestnanca, príbuzného zamestnanca, osoby žijúcej so zamestnancom,  osoby v blízkom kontakte so zamestnancom RSD je povinný konať v nasledujúcich krokoch:

 

  • Informuje zamestnancov a klientov RSD o vzniknutej situácii, zároveň im odporúča domácu karanténu do doby poskytnutia ďalších informácii.
  • Dočasne uzatvára RSD, zamestnanci RSD prechádzajú na domácku prácu.
  • Informuje o situácii riaditeľa odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.
  • Informuje o situácii RUVZ Zvolen.
  • Postupuje podľa pokynov príslušného RUVZ, o uzatvorení zariadenia a karanténnych opatreniach rozhodne RUVZ v spolupráci PZ SR.
  • Poskytuje súčinnosť a informuje zamestnancov a klientov RSD.

 

Zodpovedný zástupca: Mgr. Margóč Andrej

Osoba poverená: Kupcová Monika                                      

2021  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin