image1 image2 image3 image3

Vítame Vás na naších stránkach.

Priatelia, Delfíňaci, klienti a zamestnanci nášho RS, na zaklade opatrení pre zamedzenie šíreniu koronavíru je RS Delfín od 16.3.2020 (pondelok) do odvolania pre klientov a záujemcov o sociálnu službu zatvorený!

Vzhľadom na uvedenú hrozbu Vás týmto žiadame o dôsledne dodržiavanie opatrení Ústredného krízového štábu SR! a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zariadenie ako rehabilitačné stredisko Delfín je v Banskobystrickom samosprávnom kraji unikátom. Vzniklo z potreby a požiadaviek ľudí trpiacich psychickými ochoreniami a je tu od svojho vzniku pre nich. Vzniklo ako priamý dôsledok neexistencie podobného zariadenia riešením v svojpomoci. Vďaka týmto danostiam a tendenciám rozširovania sa psychických ochorení v spoločnosti je nezastupiteľnou súčasťou sociálnych služieb v meste Zvolen, ako aj v samostatnom kraji.

Poslaním rehabilitačného strediska Delfín je starostlivosť o klientov sociálnej služby tak, aby zachovávala ich práva na sebaurčenie, samostatnosť, umožnila im dôstojne žiť, nachádzať možnosť sebarealizácie v spoločnosti a zároveň prekonávať prekážky každého dňa. Našou víziou je, aby klient od nás odchádzal vyrovnanejší, posilnený vo svojich schopnostiach a lepšie vybavený pre praktický život a to vďaka kvalitne poskytovaným službám. 

Facebook

2020  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin