image1 image2 image3 image3

Vítame Vás na naších stránkach.

 

Zariadenie ako rehabilitačné stredisko Delfín je v Banskobystrickom samosprávnom kraji unikátom. Vzniklo z potreby a požiadaviek ľudí trpiacich psychickými ochoreniami a je tu od svojho vzniku pre nich. Vzniklo ako priamý dôsledok neexistencie podobného zariadenia riešením v svojpomoci. Vďaka týmto danostiam a tendenciám rozširovania sa psychických ochorení v spoločnosti je nezastupiteľnou súčasťou sociálnych služieb v meste Zvolen, ako aj v samostatnom kraji.

Poslaním rehabilitačného strediska Delfín je starostlivosť o klientov sociálnej služby tak, aby zachovávala ich práva na sebaurčenie, samostatnosť, umožnila im dôstojne žiť, nachádzať možnosť sebarealizácie v spoločnosti a zároveň prekonávať prekážky každého dňa. Našou víziou je, aby klient od nás odchádzal vyrovnanejší, posilnený vo svojich schopnostiach a lepšie vybavený pre praktický život a to vďaka kvalitne poskytovaným službám. 

Facebook

 

    

2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin